web page building software

LỊCH SỬ

 • 2016

  Thành Lập Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Trung Hậu

  Trung Hậu được cục sỡ hữu trí tuệ cấp bằng độc quyên sáng chế cho sản phẩm "gạch ông xi măng cốt liệu" và giải pháp hữu ích cho sáng chế "Xi măng Polymer vô cơ làm từ bùn đỏ và quy trình sản xuất xi măng này".

 • 2010

  Được Công Nhận là Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ.

  Nghiên cứu công nghệ gạch polymer
  Nghiên cứu và phát triển hệ thống sản xuất gạch ống xi măng cốt liệu để thay thế gạch đất sét nung

 • 2005

  Nghiên Cứu và Chế Tạo Hệ Thống Sản Xuất Gạch Nhẹ Bê Tông Bọt

  Nghiên cứu chế tạo, phát triển và chuyển giao công nghệ hệ thống sản xuất gạch siêu nhẹ.

 • 2000

  Nghiên Cứu và Chế Tạo Hệ Thống Sản Xuất Tấm Xây Dựng 3D

  Chế tạo và sản xuất tấm xây dựng 3D. Trung Hậu được cục sở hữu trí tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích cho công nghệ trên

 • 1996

  Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân-Sản Xuất Trung Hậu

  Gia công cơ khí
  Kỹ thuật cao su với sáng chế ép phun cao su trên máy ép thủ công

Bằng Độc Quyền-Sáng Chế

Gạch Ống Xi Măng Cốt Liệu

Bằng Độc Quyền - Giải Pháp Hữu Ích

Xi măng Polymer vô cơ làm từ bùn đỏ và quy trình sản xuất xi măng này

Giấy Chứng Nhận 
Doanh Nghiệp Khoa Học và Công Nghệ